Priser inkl. moms

GDPR

GDPR - samtycke av eleven att elevens uppgifter får lagras sker vid den mailade anmälan till utbildning. Eleven samtycker till att personuppgifterna (namn, mobilnummer, mailadress och postadress) får lagras hos företaget. Uppgifterna kommer endast att användas för kursadministration och instruktörens fakturering. Uppgifterna kommer att lagras i lokal databas och bara behandlas för ändamålet ovan. Vill du veta vad som finns lagrat om dig behöver du bara kontakta företaget för att få reda på detta och vill du att uppgifterna skall raderas behöver du bara meddela företaget detta.

Nyheter

2016-08-15

Regler för hjullastare och grävmaskin för t.ex. kyrkan?

Vad gäller för anställda som arbetar inom exempelvis kyrkan när man använder maskiner som t.ex. mindre hjullastare och minigrävare / minigrävmaskiner?
2016-07-14

Maskinförare för jordbruk / lantbruk.

Om man vuxit upp på jordbruk, kan man då göra s.k. kompetensprov för hjullastare, teleskoplastare och grävmaskin och få Yrkesbevis? Svar ja!
2016-04-09

Kompetensprov grävmaskin, yrkesbevis.

Kompetensprov för grävmaskin, yrkesbevis. Vi kommer till ditt företag och utför kompetensprov för grävmaskin, vilket ger yrkesbevis.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

> Kontakta Micke på mobil 070-660 05 76 eller mail micke@svenskmaskinutbildning.se. 
Vad skiljer i behörighet mellan hjullastare C2 Industriell hantering och hjullastare godshantering? 

Maskinutbildningar utförs av instruktörer från främst TrioSafe AB eller i mindre omfattning från Entab Entreprenad AB.

GDPR