Priser inkl. moms

Arbete med mindre hjullastare och grävmaskin, vilken behörighet behövs?

2016-08-15
Vad gäller för anställda som arbetar inom exempelvis kyrkan när man använder maskiner som t.ex. mindre hjullastare och minigrävare / minigrävmaskiner?

Funderar du på vad som gäller för anställda vid arbete med mindre grävmaskin och hjullastare inom t.ex. kyrka, park och förvaltning?

Svaret är inte självklart, det beror på flera omständigheter. Faktorer som påverkar är exempelvis 

  • vart jobbet skall utföras
  • vad som skall utföras med maskinen
  • på vilket underlag arbetet skall utföras
  • i vilken miljö arbetet skall utföras
  • av vem jobbet skall utföras, under vilket anställningsförhållande

=> Vi utbildar dina anställda på plats, snabbt och enkelt, efter det förutsättningar som gäller just på din arbetsplats! <=

Vilka krav ställs idag generellt på en arbetsgivare när det gäller arbete med maskiner för en anställd?

Mindre hjullastare

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbetsmiljölagen Kap.3 3§ (Klicka gärna på länken)

Arbetsmiljölagen AML

3 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska för­vissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. (Paragrafen ändrad genom 2002:585). Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liten grävmaskin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 7§ (Klicka gärna på länken)

AFS

7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. (AFS 2003:4). I kommentarerna påpekas: Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att kunskaperna hela tiden hålls aktuella.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompetensprov och utbildning
Har dina anställda bra erfarenhet av att köra maskin kan de göra ett så kallat kompetensprov. Det är möjligt för t.ex. hjullastare, teleskoplastare och grävmaskin och är ett snabbt och enkelt sätt för att få Yrkesbevis för vald maskin. Det kräver dock att de kört ganska mycket maskin för att detta skall vara möjligt. 

Om dina anställda bara jobbar med mindre maskiner inom ett begränsat användningsområde som t.ex. gravgrävning, vad gäller då? Ja, det är inte helt självklart. Ofta räcker det förmodligen med ett enklare intyg som bevis på att man genomgått en anpassad utbildning.

Frågor och funderingar? Ring Micke på 070-660 05 76 eller maila micke@svenskmaskinutbildning.se. om du vill veta mer!

2016-08-15

Regler för hjullastare och grävmaskin för t.ex. kyrkan?

Vad gäller för anställda som arbetar inom exempelvis kyrkan när man använder maskiner som t.ex. mindre hjullastare och minigrävare / minigrävmaskiner?
2016-07-14

Maskinförare för jordbruk / lantbruk.

Om man vuxit upp på jordbruk, kan man då göra s.k. kompetensprov för hjullastare, teleskoplastare och grävmaskin och få Yrkesbevis? Svar ja!
2016-04-09

Kompetensprov grävmaskin, yrkesbevis.

Kompetensprov för grävmaskin, yrkesbevis. Vi kommer till ditt företag och utför kompetensprov för grävmaskin, vilket ger yrkesbevis.

Nyheter

2016-08-15

Regler för hjullastare och grävmaskin för t.ex. kyrkan?

Vad gäller för anställda som arbetar inom exempelvis kyrkan när man använder maskiner som t.ex. mindre hjullastare och minigrävare / minigrävmaskiner?
2016-07-14

Maskinförare för jordbruk / lantbruk.

Om man vuxit upp på jordbruk, kan man då göra s.k. kompetensprov för hjullastare, teleskoplastare och grävmaskin och få Yrkesbevis? Svar ja!
2016-04-09

Kompetensprov grävmaskin, yrkesbevis.

Kompetensprov för grävmaskin, yrkesbevis. Vi kommer till ditt företag och utför kompetensprov för grävmaskin, vilket ger yrkesbevis.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

> Kontakta Micke på mobil 070-660 05 76 eller mail micke@svenskmaskinutbildning.se. 
Vad skiljer i behörighet mellan hjullastare C2 Industriell hantering och hjullastare godshantering? 

Maskinutbildningar utförs av instruktörer från främst TrioSafe AB eller i mindre omfattning från Entab Entreprenad AB.

GDPR